Inscripció TARDES MUSICALS 2021

DADES ALUMNE

Totes les dades que expresseu a continuació han de ser de l'alumne que inscriureu a l'activitat: TARDES MUSICALS.
Si sou major d'edat heu d'emplenar dues vegades les dades marcant els camps "Escola" i "Nivell" amb la paraula "NO".

Nom Alumne:
Escrigui el nom si us plau.

Cognoms Alumne:
Escrigui els cognoms si us plau.

Edat:
Escrigui l'edat si us plau.

Data de naixement:
/ / Seleccioni una data de naixement si us plau.

Data de naixement

Escola:
Escrigui l'escola us plau.

* Escola lectiva on cursa actualment.

Curs:
Escrigui el nivell si us plau.

* Nivell cursat a l'escola durant el curs 2020-21

Població:
Escrigui la seva Població si us plau.


Has fet Tardes Musicals?:
Esculli una opció si us plau.

Has fet Tardes Musicals en una altra ocasió?


Ets alumnes de l'escola?:
Esculli una opció si us plau.

Ets alumne de l'escola?


Selecciona l’instrument al que et vols inscriure a les tardes musicals.

Selecciona instrument
Selecciona un instrumentDADES MARE, PARE O TUTOR RESPONSABLE

Totes les dades que expresseu a continuació han de ser de la MARE, PARE, O TUTOR LEGAL.

Nom Mare, Pare o Tutor responsable:
Escrigui el nom si us plau.

Cognom Mare, Pare o Tutor responsable:
Escrigui els cognoms si us plau.

E-mail:
Escrigui una adreça vàlida de correu electrònic si us plau.

Telèfon:
Escrigui un telèfon de contacte si us plau.

NIF:
Escrigui el seu NIF si us plau.

Observacions:

* Indiqueu qualsevol observació, malatia, al·lèrgia, que cregueu que hem de tenir en compte.

FORMAT DE CLASSES AL QUE US VOLEU INSCRIURE

El format de classes es divideix en tres tipus:
- Classes de 30 min./setmana a 62€/mes
- Classes de 45 min./setmana a 85€/mes
- Classes de 60 min./setmana a 113€/mes

Heu de fer el pagament d'un d'aquests tres formats i a continuació anotar les setmanes i franges horàries que podeu assistir. Ideal que siguin les quatre setmanes de juliol, però en cas que no pogueu no passa res.

Amb tota aquesta informació ens posarem en contacte amb vosaltres per confirmar-vos l'horari de les vostres classes.

Format Classes:
Escull una opció si us plau.


Setmanes escollides:

Escull una opció si us plau

Marca les setmanes que tens disponibilitat (*ideal que siguin les 4 setmanes):

Marca les franges horàries en que tens disponibilitat de fer classe
Com més ample sigui la franja, més facilitat ens dones per trobar-te un horari:

Selecciona la teva disponibilitat per començar:
Selecciona una hora d'entrada si us plau

Selecciona la teva disponibilitat per acabar:
Selecciona una hora de sortida si us plauTOTAL A INGRESSAR

Total a pagar:
0,00 EUR

Cal que feu la transferència de l'import total al compte: ES15 2100 0281 6802 0053 3432
La transferència l'heu de fer immediatament després de l'enviament d'aquest formulari.
La inscripció no es tramitarà fins que no es rebi l'ingrés al compte.
Si voleu agilitzar el tràmit envieu-nos el resguard de la transferència a: info@americanlakemusic.com

CONDICIONS DE CANCEL·LACIÓ

American Lake Músic es reserva el dret d’anul·lar qualsevol activitat si el nombre d’inscrits no arriba al mínim establert.
En cas de baixa, s’haurà de notificar per escrit, si és amb 10 dies abans de l’inici de l’activitat es retornarà el 50% del que s’ha pagat.
La baixa durant el desenvolupament de les tardes musicals no tindrà dret a cap retorn.
En el cas que l’activitat s’anul·li per causa de força major generada per la COVID-19 es retornarà la part proporcional no gaudida.

AUTORITZACIONS DIVERSES

Autorització d'imatge:
Entrada no válida

Autorització mèdica:
Entrada no válidaHa d'acceptar els termes legals.

Ha d'acceptar els termes del Protocol COVID-19.
© 2021 American Lake Músic | info@americanlakemusic.com | Telf.: +34 936 388 243
Entrada no válida

© 2018 American Lake Músic | Carrer Castelldefels, 11 - 08850 Gavà | Telf.: 93 638 82 43 | Avís Legal | Mapa Web | Desenvolupat per Imagium