Valora la teva experiència!

Ajuda'ns a millorar amb els teus comentaris.

Escrigui el seu nom si us plau.

Escrigui el seu cognom si us plau.

Escrigui el seu E-mail si us plau.

Escrigui el seu telèfon si us plau.

1. Valoració General

1.1 - De l'1 al 10, marca quina ha estat el teu grau de satisfacció amb el taller, sent 1 la més baixa i 10 la més alta.

Marca una resposta si us plau.


2. Valoració del Taller

2.1 - Estàs satisfet/a amb la matèria rebuda?

Marca una resposta si us plau.


2.2 - És correcta per a tu la durada del taller? O la canviaries per més o menys estona?

Marca una resposta si us plau.


2.3 - T'agradaria que hi hagués més edicions d'aquest taller per poder aprendre més sobre la matèria?

Marca una resposta si us plau.


2.4 - Quina valoració li poses al Professor/Tallerista?
(Marca de l'1 al 10, sent 1 la valoració més baixa i 10 la més alta).

Marca una resposta si us plau.


3. Propostes de Tallers

3.1 - Escriu-nos breument quins Tallers t'agradaria que oferissim des de l'American Lake Músic (si no en tens cap deixa el camp en blanc):

Entrada no válida

4. Com ens has conegut?

4.1 - Indica'ns a través de quins canals o xarxes socials ens has conegut (pots marcar-ne més d'un):

Marca un o més ítems si us plau.Entrada no válida


Ha d'acceptar els termes legals.


taller ukelele