Inscripció CURS 2022-23

DADES ALUMNE

Totes les dades que expresseu a continuació han de ser de l'alumne que inscriureu al curs: 2023-24.
Si sou major d'edat heu d'emplenar dues vegades les dades marcant els camps "Escola" i "Curs" amb la paraula "NO".

Escrigui el nom si us plau.

Escrigui els cognoms si us plau.

Escrigui l'edat si us plau.

/ / Seleccioni una data de naixement si us plau.

Data de naixement

Escrigui l'escola us plau.

* Escola lectiva on cursa actualment.

Escrigui el nivell si us plau.

* Nivell cursat a l'escola durant el curs 2023-24

Escrigui la seva Adreça si us plau.

Escrigui la seva Població si us plau.


DADES MARE, PARE O TUTOR RESPONSABLE

Totes les dades que expresseu a continuació han de ser de la MARE, PARE, O TUTOR LEGAL.
Escrigui el nom si us plau.

Escrigui els cognoms si us plau.

Escrigui una adreça vàlida de correu electrònic si us plau.

Escrigui un telèfon de contacte si us plau.

Escrigui el seu NIF si us plau.

* Indiqueu qualsevol observació, malatia, al·lèrgia, que cregueu que hem de tenir en compte.

PRE-INSCRIPCIÓ

Trieu entre classe individual, classe grupal o ambdues modalitats.
Has de seleccionar un format de classe

Selecciona un nombre d'instruments al qual et vols inscriure

Instrument 1
Selecciona un instrument

Entrada no válida

* Indica amb quin professor/a vols anar, si el coneixes. Sinó deixa el camp en blanc.

Selecciona una duració de classe

Marca el dia i la franja horaria en que tens disponibilitat de fer classe.
Com més ample sigui la franja, més facilitat ens dones per trobar-te un horari:
Selecciona un dia de la setmana

Selecciona una hora d'entrada si us plau

Selecciona una hora de sortida si us plau

* Si tens més possibilitats horàries, encara que no siguin com a primera opció, indica-les aquí en format dia i horari possibles.

Instrument 2
Selecciona un instrument

Entrada no válida

* Indica amb quin professor/a vols anar, si el coneixes. Sinó deixa el camp en blanc.

Selecciona una duració de classe

Marca el dia i la franja horaria en que tens disponibilitat de fer classe.
Com més ample sigui la franja, més facilitat ens dones per trobar-te un horari:
Selecciona un dia de la setmana

Selecciona una hora d'entrada si us plau

Selecciona una hora de sortida si us plau

* Si tens més possibilitats horàries, encara que no siguin com a primera opció, indica-les aquí en format dia i horari possibles.

Instrument 3
Selecciona un instrument

Entrada no válida

* Indica amb quin professor/a vols anar, si el coneixes. Sinó deixa el camp en blanc.

Selecciona una duració de classe

Marca el dia i la franja horaria en que tens disponibilitat de fer classe.
Com més ample sigui la franja, més facilitat ens dones per trobar-te un horari:
Selecciona un dia de la setmana

Selecciona una hora d'entrada si us plau

Selecciona una hora de sortida si us plau

* Si tens més possibilitats horàries, encara que no siguin com a primera opció, indica-les aquí en format dia i horari possibles.

Classes grupals

Entrada no válida

* Indiqueu qualsevol observació, o consulta sobre la modalitat escollida o una nova modalitat.

MODALITATS DE PAGAMENT

Abans de triar una modalitat de pagament llegiu amb atenció aquesta informació:

PAGAMENTS EN EFECTIU O TRANSFERÈNCIA:
IMPORTANT: Heu de realitzar els pagaments en efectiu o transferència durant els 5 primers dies del mes.
Els pagaments per transferència de les quotes mensuals els heu de realitzar en el següent número de compte: ES15 2100 0281 6802 0053 3432 anotant com a concepte: el Nom i Cognoms de l’alumne + mensualitat.

REBUTS DOMICILIATS Els rebuts domiciliats es cobraran trimestralment durant els primers dies de cada trimestre.

Seleccioneu una modalitat de pagament:

Heu de seleccionar una modalitat de pagament

Escriviu un número de compte

TOTAL A PAGAR

Escull una opció si us plau.


0,00 EUR

L'import de la matrícula només es podrà abonar en efectiu en horari d'oficina a la secretaria de l'escola.

Heu de realitzar el pagament en un període de 5 dies hàbils després d'haver realitzat aquesta pre-inscripció. En cas de no fer-ho així la pre-inscripció quedarà anul·lada.

En cas de baixa no es retornarà l'import de la matrícula. Aquesta matrícula de pre-inscripció és vàlida per tal que l’escola reservi una plaça a l’alumne, amb uns horaris adequats a la disponibilitat expressada per part dels pares/tutors legals de l’alumne, o bé el mateix alumne (si és major d’edat), de cara al curs lectiu 2023-2024.

 

CONDICIONS DE CANCEL·LACIÓ

En cas de baixa de l'alumne durant el curs, s'ha de notificar amb un mínim de 15 dies d'antel·lació per tal que l’escola tingui possibilitat de refer l’horari que deixeu lliure.

El període per donar-se de baixa finalitza el 30 d’abril. Una vegada començat el mes de maig ja no serà possible donar-se de baixa de l’escola fins la finalització del curs.

 

CONDICIONS LEGALS

Entrada no válida


Ha d'acceptar els termes legals.


Entrada no válida