Inscripció TARDES MUSICALS 2024

DADES ALUMNE

Totes les dades que expresseu a continuació han de ser de l'alumne que inscriureu a l'activitat: TARDES MUSICALS.
Si sou major d'edat heu d'emplenar dues vegades les dades marcant els camps "Escola" i "Nivell" amb la paraula "NO".
Escrigui el nom si us plau.

Escrigui els cognoms si us plau.

Escrigui l'edat si us plau.

/ / Seleccioni una data de naixement si us plau.

Data de naixement

Escrigui l'escola us plau.

* Escola lectiva on cursa actualment.

Escrigui el nivell si us plau.

* Nivell cursat a l'escola durant el curs 2020-21

Escrigui la seva Població si us plau.


Esculli una opció si us plau.

Has fet Tardes Musicals en una altra ocasió?


Esculli una opció si us plau.

Ets alumne de l'escola?


Selecciona l’instrument al que et vols inscriure a les tardes musicals.
Selecciona un instrumentDADES MARE, PARE O TUTOR RESPONSABLE

Totes les dades que expresseu a continuació han de ser de la MARE, PARE, O TUTOR LEGAL.
Escrigui el nom si us plau.

Escrigui els cognoms si us plau.

Escrigui una adreça vàlida de correu electrònic si us plau.

Escrigui un telèfon de contacte si us plau.

Escrigui el seu NIF si us plau.

* Indiqueu qualsevol observació, malatia, al·lèrgia, que cregueu que hem de tenir en compte.

FORMAT DE CLASSES AL QUE US VOLEU INSCRIURE

El format de classes es divideix en tres tipus:
- Classes de 30 min./setmana a 65€/mes
- Classes de 45 min./setmana a 89€/mes
- Classes de 60 min./setmana a 119€/mes

Heu de fer el pagament d'un d'aquests tres formats i a continuació anotar les setmanes i franges horàries que podeu assistir. Ideal que siguin les quatre setmanes per tal de poder fabricar uns horaris equilibrats i un temps d'estudi a casa correcte. Però si no teniu disponibilitat les quatre setmanes marqueu les que pogueu.
Amb tota aquesta informació ens posarem en contacte amb vosaltres per confirmar-vos l'horari de les vostres classes.

Escull una opció si us plau.


Escull una opció si us plau

Marca les setmanes que tens disponibilitat (*ideal que siguin les 4 setmanes):


Marca les franges horàries en que tens disponibilitat de fer classe
Com més ample sigui la franja, més facilitat ens dones per trobar-te un horari:
Selecciona una hora d'entrada si us plau

Selecciona una hora de sortida si us plauTOTAL A PAGAR

0,00 EUR

L'import de les Tardes Musicals només es podrà abonar en efectiu en horari d'oficina a la secretaria de l'escola. En cas que us inscriviu quan l'activitat hagi començat, haureu d'abonar l'import el primer dia que el vostre fill/a comenci l'activitat.

Heu de realitzar el pagament en un període de 5 dies hàbils després d'haver realitzat aquesta inscripció. En cas de no fer-ho així la inscripció quedarà anul·lada.

CONDICIONS DE CANCEL·LACIÓ

American Lake Músic es reserva el dret d’anul·lar qualsevol activitat si el nombre d’inscrits no arriba al mínim establert.
En cas de baixa, s’haurà de notificar per escrit, si és amb 10 dies abans de l’inici de l’activitat es retornarà el 50% del que s’ha pagat.
La baixa durant el desenvolupament de les tardes musicals no tindrà dret a cap retorn.
En el cas que l’activitat s’anul·li per causa de força major generada per la COVID-19 es retornarà la part proporcional no gaudida.

TERMES LEGALS

Entrada no válida
Ha d'acceptar els termes legals.


Entrada no válida

Tardes Musicals 2024