Inscripció MATINS MUSICALS 2024

DADES ALUMNE

Totes les dades que expresseu a continuació han de ser de l'alumne que inscriureu a l'activitat: MATINS MUSICALS.
Escrigui el nom si us plau.

Escrigui els cognoms si us plau.

Escrigui l'edat si us plau.

/ / Seleccioni una data de naixement si us plau.

Data de naixement

Escrigui l'escola us plau.

* Escola lectiva on cursa actualment.

Escrigui el nivell si us plau.

* Nivell cursat a l'escola durant el curs 2020-21

Escrigui la seva Població si us plau.


Esculli una opció si us plau.

Has fet Matins Musicals en una altra ocasió?


Esculli una opció si us plau.

Ets alumne de l'escola?


Esculli una opció si us plau.

Toques algun instrument?


DADES MARE, PARE O TUTOR RESPONSABLE

Totes les dades que expresseu a continuació han de ser de la MARE, PARE, O TUTOR LEGAL.
Escrigui el nom si us plau.

Escrigui els cognoms si us plau.

Escrigui una adreça vàlida de correu electrònic si us plau.

Escrigui un telèfon de contacte si us plau.

Escrigui el seu NIF si us plau.

* Indiqueu qualsevol observació, malatia, al·lèrgia, que cregueu que hem de tenir en compte.

SETMANES A LES QUE VOLEU INSCRIURE L'ALUMNE

El preu per setmana son 85€. Però a partir de dues setmanes gaudireu de descomptes proporcionals en funció del nombre de setmanes que us inscriviu.

Escull una opció si us plau.


Marca les setmanes que voldràs inscriure't:

Escull una opció si us plau

TOTAL A PAGAR

0,00 EUR

L'import dels Matins Musicals només es podrà abonar en efectiu en horari d'oficina a la secretaria de l'escola. En cas que us inscriviu quan l'activitat hagi començat, haureu d'abonar l'import el primer dia que el vostre fill/a comenci l'activitat.

Heu de realitzar el pagament en un període de 5 dies hàbils després d'haver realitzat aquesta inscripció. En cas de no fer-ho així la inscripció quedarà anul·lada.

CONDICIONS DE CANCEL·LACIÓ

American Lake Músic es reserva el dret d’anul·lar qualsevol activitat si el nombre d’inscrits no arriba al mínim establert.
En cas de baixa, s’haurà de notificar per escrit, si és amb 10 dies abans de l’inici de l’activitat es retornarà el 50% del que s’ha pagat.
La baixa durant el desenvolupament del casal no tindrà dret a cap retorn.

TERMES LEGALS

Entrada no válida
Entrada no válidaHa d'acceptar els termes legals.


Entrada no válida

Matins Musicals 2024